បញ្ជីចែកចាយនៅក្នុងខេត្Lam Dong


លំដាប់លេខ ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរសព្ទ
1 ក្រុមហ៊ុនសំណង់ ពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្ម Hung Gia លេខ ៣០៦ Tran Phu - ក្រុម ១២ - ទីរួមស្រុក Loc Thang - ស្រុក Bao Lam - ខេត្ត Lam Dong។

ដែលទាក់ទង

បច្ចេកទេ…

ដើមតែ (Camellia sinensis) គឺជាមែកធាងឧស្សាហកម្មយូរអង្វែង […]

Xem tiếp
សេវាកម្ម…

ដោយមានគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបនិងគោលដៅអតិថិជនគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាង […]

Xem tiếp
សេវាកម្ម…

ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សា ដឹកជញ […]

Xem tiếp