ការផ្តល់យោបល់ប្រឹក្សាខាងកសិកម្ម និងការបង្កើតគំរូខ្សែសង្វាក់តម្លៃ

ជាមួយនឹងបាវចនាថា“ រួមសហការគ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍ” ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតែងតែឆមានគោលបំណងឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍដើម្បីគោលដៅរួម។ក្នុងសកម្មភាពផលិតកម្ម សំដៅបង្កបង្កើនផលិតភាពនិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងផលិតកម្ម យើងខ្ញុំតែងតែត្រៀមខ្លួនផ្តល់និងណែនាំពូជរុក្ខជាតិថ្មីៗ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ រួមទាំងណែនាំនិងតភ្ជាប់គំរូនៃកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ កសិកម្មស្អាត សុវត្ថិភាពសារីរាង្គសំដៅឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតឡើងសហគមន៍ គំរូនានាដែលមានទីផ្សារនាំចេញដោយស្ថេរភាព គុណភាពឆ្នើមនិងតម្លៃផលិតផលពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ផងដែរ។

លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនជីថាញ់តឹម តែងតែរួមដំណើរជាមួយវិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានវិញ្ញាបនបត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងអន្តរជាតិ។ដោយមានគោលដៅនោះ យើងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជានិច្ចគឺរួមដំណើរជាមួយប្រជាកសិករក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការដូចខាងក្រោម៖ផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះ ការប្រមូលផល ការរក្សា និងការចុះបញ្ជីនៃផលិតផលកសិកម្មស្អាត ( VietGAP ) ដែលមានសុវត្ថិភាពស្របតាមទិសនាំចេញ ( GlobalGAP ) និងផលិតផលសរីរាង្គ។

ផ្តល់យោបល់ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះកញ្ចក់ ផ្ទះសំណាញ់ និងប្រព័ន្ធជំនួយសមស្របសម្រាប់ការដាំដុះកសិកម្មមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ 

ផ្តល់យោបល់ក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារនាំចេញសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្ម។

កុងតាក់ថ្មី

សមិទ្ធិផ…

ផលិតផលជីសរីរាង្គរ៉ែថាញ់តឹមនិងជីសរីរាង្គជីវសាស្ត្រ VN-HU […]

អានបន្ថែម
សេចក្តីផ…

ម ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹម មានពាក្យស្លោកថា “ថាញ់តាំ – លើក […]

អានបន្ថែម
សេវាកម្ម…

ក្នុងគោលបំណងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់ដើម្បីជួយឲ្យប្រជាកសិករទទ […]

អានបន្ថែម