ការតភ្ជាប់និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល

ស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែងនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹម ការតភ្ជាប់និងការប្រើប្រាស់ផលិតកសិផលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មកសិផល ដែលក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹមកំពុងឆ្ពោះទៅអនុវត្តនាពេលឆាប់ៗ។ ដំណាក់កាលនៃការទិញនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពស្របតាមស្តង់ដារសរីរាង្គគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ៏សំខាន់សម្រាប់កសិផលរបស់វៀតណាមជាទូទៅនិងកសិផលថាញ់តឹមនិយាយដោយឡែក ព្រមទាំងការពង្រីកទីផ្សារអន្តរជាតិដែលបញ្ជាក់ពីតួនាទីកសិផលរបស់វៀតណាមផងដែរ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹមមានបំណងចង់ក្លាយជាស្ពានសំខាន់មួយដើម្បីផ្តល់លក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ប្រជាកសិករ  សហករណ៍និងសហគ្រាស ក្នុងការផលិតផលិតផលសរីរាង្គដែលមានគុណភាព សំដៅឈនចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិបាក ព្រមទាំងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវតម្លៃកសិផលផងដែរ។

កុងតាក់ថ្មី

សេចក្តីផ…

ម ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹម មានពាក្យស្លោកថា “ថាញ់តាំ – លើក […]

អានបន្ថែម
ហេតុអ្វី…

1. ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ 2. Purebase សហរដ្ឋអាមេរិក គេហទំព័រ […]

អានបន្ថែម
ជីថាញ់តឹ…

នៅទីក្រុង Can Tho ជីថាញ់តឹមបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបេះដូង […]

អានបន្ថែម