សេវាកម្មផលិតជីតាមតម្រូវការ

ដោយមានគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបនិងគោលដៅអតិថិជនគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាង ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំតែងតែបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងផលិតផលជីសរីរាង្គឯកទេសសម្រាប់ដំណាំផ្សេងៗគ្នា ដោយអាស្រ័យលើរូបមន្តនិងរបៀបប្រើប្រាស់។

រូបភាពវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ការផលិតជីថាញ់តឹម។

កុងតាក់ថ្មី

បច្ចេកទេ…

ដើមស្វាយត្រូវបានគេហៅថាអំពូលដីឬអំពូលឆ្នាំង ផ្លែត្រកួននេះ […]

អានបន្ថែម
ក្រុមហ៊ុ…

នាថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនជីថាញ់តឹមមានកិ […]

អានបន្ថែម
បច្ចេកទេ…

ផ្លែឪឡឹកមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា Citrullus lanatus ជាសមា […]

អានបន្ថែម