លិខិតអញ្ជើញ

គ្រប់ភ្នាក់ងារជាទីរាប់អាន!

ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹម – លើកកម្ពស់កសិផលរបស់វៀតណាមសូមផ្ញើទៅកាន់អតិថិជនជាទីមេត្រី ដែលធ្លាប់នឹងកំពុងក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដោយទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងការស្វាគមន៍ប្រកបដោយការគោរពជាទីបំផុត។

យើងខ្ញុំយល់ ថាញ់តឹមបានក្លាយទៅជាស្ពានតភ្ជាប់ជាមួយអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ហេតុនេះហើយបានជាយើងខ្ញុំតែងតែ ស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អបំផុតដែលគួបផ្សំជាមួយសមត្ថភាពរបស់អតិថិជននិងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខាងក្រុមខ្ញុំដើម្បីឈានទៅទទួលបានភាពជោគជ័យ ព្រមទាំងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍធ្វើអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជសញ្ញានិងតម្លៃផ្សេងៗទៀតផង។

ការជោគជ័យរបស់អតិថិជនជាទីរាប់អានគឺជាលក្ខណៈចម្បងដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាភាពជោគជ័យរបស់ផលិតផលនិងពាណិជ្ជសញ្ញា។ យើងខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់អតិថិជនក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹម ទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតផងដែរ។

សូមថ្លែងអំណរគុណ និងជូនពរឲ្យមានសុខភាពនិងភាពរុងរឿងដល់អតិថិជនដែលតែងតែជឿទុកចិត្ត និងរួមដំណើរការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹម

សូមទទួលការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ!

កុងតាក់ថ្មី

បច្ចេកទេ…

ដើមស្វាយត្រូវបានគេហៅថាអំពូលដីឬអំពូលឆ្នាំង ផ្លែត្រកួននេះ […]

អានបន្ថែម
លទ្ធផលនៃ…

ក្រៅពីដំណាំឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដូចជាកាហ្វេ ម្រេច តែ ក្រុម […]

អានបន្ថែម
សេវាកម្ម…

ក្នុងគោលបំណងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់ដើម្បីជួយឲ្យប្រជាកសិករទទ […]

អានបន្ថែម